putkijuttuja2

 

Henkilöstön määrä ja rakenne

Tuloslaskelma

Rahoituslaskelma

Konsernin eriytetty tulos

Konsernin eriytetty tase