urakointiheader

Urakointi

Tulosta sivu

Olennaiset tapahtumat vuonna 2016

Urakointiliiketoiminta tuottaa sähköverkoston sekä vesihuollon rakentamisen, kunnossapidon ja käynnissäpidon palveluita konsernin sisäisille ja ulkoisille asiakkaille. Palvelukokonaisuutta täydentää vuoden 2016 alussa perustettu logistiikkakeskus, jossa toimivat sähkö- ja vesihuoltoverkoston materiaalitarpeita palvelevat kaupintavarastot. Sähköverkon suunnittelupalvelut siirrettiin Verkot-liiketoimintaantoimintaan vuoden 2016 aikana. Vesihuoltourakoinnin palvelutoiminta vahvistui ja laajeni, kun jäteveden käsittelyn ja puhtaan veden hankinnan laitosten mekaaninen käynnissäpito siirrettiin Urakointiliiketoimintaan. Liiketoimintajohtaja vaihtui loppuvuodesta. Toimintakauden merkittävimpiä työkokonaisuuksia olivat Rovaniemen Verkko Oy:n ja Napapiirin Vesi Oy:n verkostojen rakentamis-, kunnossa- ja käynnissäpitotyö sekä näihin liittyvät vikakorjaukset. Rovaniemen kaupungin ja Lapin ELY-keskuksen kanssa yhteistyö jatkui liikennevaloja sekä katuvalaistusta koskevin projektein.

 

Palvelutoiminnan kehittäminen

Urakointiliiketoiminta jatkoi ennakoivaa kunnossapito- ja tarkastustyötä sähköverkoston osalta ja sen kehittämistä vesihuoltolaitosten osalta tilaajaorganisaation kanssa vuoden 2016 aikana. Napapiirin Vesi Oy ja Urakointiliiketoiminta käynnistivät vesihuoltolaitosten mekaanista käynnissäpitoa ja sähköautomaation kunnossapitotiedon keruuta, ennakoivaa huoltoa sekä niiden työnohjausta koskevan pilotin, jonka tavoitteena on parantaa ja pitää yllä laitosten toimintavarmuutta niiden elinkaaren ajan sekä tehostaa resurssien käyttöä. Pilotti jatkuu seuraavan toimintavuoden ajan. Verkostotöitä koskevia kehittämistoimia olivat yksikköhintojen laatiminen ja niiden käyttöönotto vesihuoltourakoinnissa. Samalla tehostettiin sähköisen työnohjausjärjestelmän käyttöä. Töiden tilaamisen, vastaanoton ja resursoinnin lisäksi töiden laskutus aloitettiin työnohjausjärjestelmän ja taloushallinnon ohjelman integraatiota hyödyntäen. Integraatiolla tavoitellaan nopeutettua laskunkiertoa.

 

Arvio tulevasta kehityksestä

Urakointiliiketoiminnan kehittämistä vuonna 2017 siivittää Rovaniemen Infra Oy:n (sittemmin Napapiirin Infra Oy) siirtyminen tytäryhtiöksi Neve-konserniin. Infra Oy:n ja Urakointiliiketoiminnan osaamista yhdistämällä on tarkoitus aikaan saada vahva ja monipuolinen palveluntarjoaja, joka tuottaa verkostojen ja laitosten rakentamisen ja kunnossapidon palveluita Lapissa ja maakunnan ulkopuolella. Palveluiden tarjontaa ja myyntiä laajennetaan ja kehitetään pyrkien jatkossa vuosisopimusten ja kumppanuuksien suuntaan unohtamatta (kerta)urakointiin perustuvan työn merkitystä liiketoiminnalle. Palvelutuotantoa raamitetaan sertifioimalla toiminta vuoden 2017 aikana ISO 9001 standardin mukaiseksi. Laatusertifikaatilla tavoitellaan lisäarvoa tarjouskilpailuissa menestymiseen. Liiketoiminnan painopisteet ovat tulevana toimintakautena edellä mainittujen asioiden lisäksi työturvallisuuden parantamisessa, työyhteisön kehittämisessä sekä myynnin edistämistyössä.

 

Henkilöstö, koulutus ja osaamisen varmistus

Toimintakauden päättyessä Urakointiliiketoiminnassa työskenteli vakituisessa työsuhteessa 57 henkilöä, joista 32 henkilöä vesihuoltourakoinnissa, 22 henkilöä sähköurakoinnissa ja 2 henkilöä logistiikkakeskuksessa. Kesäkaudelle palkattiin lisäksi määräaikaisia työntekijöitä. Henkilöstön koulutus keskittyi lakisääteisiin koulutuksiin. Toimintavuoden aikana jatkuivat oppisopimuskoulutukset niin sähkö- kuin vesihuoltourakoinnissa. Osaamista kehitettiin osallistumassa aktiivisesti erilaisiin täydennyskoulutuksiin. Osaamisen varmistaminen on yksi Urakointiliiketoiminnan tulevaisuuden haasteista työntekijöiden ikäjakauman perusteella. Tähän varauduttiin käynnistämällä asentajarekrytointeja syksyn 2016 aikana. Rekrytointeja jatketaan tulevan toimintavuoden aikana.  

kaukolampoputki