ICT

Tulosta sivu

Konsernimme on kasvanut viime vuosina oleellisesti, mikä sinänsä on luonut positiivisen vireen myös ICT:n kehittämiselle. Toisaalta konsernin kasvu liiketoimintojen määrässä haastaa ICT -arkkitehtuuriamme, jottei toimintaamme lähde kehittymään liikaa päällekkäisiä toimintoja. Sanotaan, että tietojärjestelmät eivät saa ohjata liiketoimintaprosessien kehitystä, mutta usein näin käy, jos kokonaisuutta ei johdeta strategisten linjausten mukaisesti. Nevessä ICT -arkkitehtuurin johtaminen on ollut jo vuosia oleellinen osa strategista johtamista. Alla oleva kuva osoittaa, että vaikka konserni on useammallakin mittarilla tarkasteltuna, niin tietojärjestelmien määrä, ICT -kustannukset sekä -kumppanien määrä ovat pysyneet maltillisina.

ICT toimintojen kehitys 12 17Ohessa on kuva, joka kuvaa konsernin liiketoimintojen sekä datavirtojen määrällistä kasvua. Samasta kuvasta voidaan havaita, että suhteessa kasvutrendeihin, käytettävien tietojärjestelmien, ICT -kustannusten ja -kumppaneiden määrä on pysynyt maltillisena.

ICT-toiminnot20122013201420152016
Konsernin liiketoiminnat 4 5 6 8 10
Tietojärjestelmien määrä 78 72 63 64 61
ICT-kumppaneiden määrä 0 0 46 46 48
ICT-kustannukset 1 500 000 1 600 000 1 800 000 2 200 000 2 500 000
Tiedonsiirtotapahtumien määrä integraatiossa 0 50 000 170 000 360 000 450 000
Yhteyspisteiden määrä 0 10 50 83 100
Integraatioissa suorittavien rutiinien määrä 0 5 15 45 83

Digitalisaatio on jo täällä

Vuoden 2016 aikana Tietohallinnon rooli siirtyi entisestään liiketoiminnan kehittämiseen ja ennen kaikkea keskipitkän aikavälin suunnitteluun. Käytännössä tämä tarkoittaa liiketoiminnan tietojärjestelmäkokonaisuuden suunnittelua 2-3 vuoden päähän, jotta se tukisi liiketoiminnan käytännön suunnitelmia.

Digitalisaatio on iso asia ja se on kaikkialla. Se sisältää paljon mahdollisuuksia, mutta vähintäänkin yhtä paljon kysymyksiä. Vuoden aikana loimme kuvaa siitä, että mikä on digitalisaation merkitys sekä mahdollisuudet konsernillemme. Digitalisaation myötä täytyy teknologiakehittämistä sekä asiakaskokemusta yhdistää aiempaa voimakkaammin, jotta asiakas saisi mahdollisimman miellyttävät, toimivat sekä laadukkaan sähköiset palvelut käyttöönsä mahdollisimman vaivattomasti.

Konsernissa on tehty jo vuosia määrätietoista ICT -arkkitehtuurin kehitystyötä, jossa tietojärjestelmiä integroivalla integraatioalustalle on merkittävä rooli. Vuoden 2016 aikana teimme kymmeniä toteutuksia, joilla on niin automatisoitu toimintaamme, kuin yksinkertaistettu tietojen käsittelyäkin. Yllä olevassa kuvassa esitetyt havainnot ovat pitkälti myös integraation ansiota.

 

Voimaa prosessikehitykseen

Konsernissa on tunnistettu useampia prosessikehitykseen liittyviä teknologiamuutoksia. Monialayhtiön yksi sisäisen toiminnan tehokkuuden avaintekijöistä on synergioiden löytäminen omasta toiminnasta. Siksikin on ollut keskeistä tunnistaa suunniteltujen prosessimuutosten vaikutukset kokonaisuuteen ja suunnitella ICT –arkkitehtuuria usealta eri näkökulmalta. Toiminnanohjaus-, kunnossapito-, urakointi- ja hankinnasta maksuun -prosessi ovat esimerkkejä prosesseista, joihin olemme hakeneet ja luoneet oikeita teknologisia vaihtoehtoja liiketoiminnoillemme.

Myös asiakkuusprosessimme ovat siinä tilanteessa, että teknologista kyvykkyyttä tulee kehittää. Osa tietojärjestelmistä on jo tullut elinkaarensa päässä ja osa on tulossa sinne. Vuonna 2016 tarkastelussa ollut vesiasiakkuuksien hallinnan tietojärjestelmä on päätetty vaihtaa. Vaihtoa on suunniteltu ja uuden tietojärjestelmän käyttöönotto tulee tapahtumaan vuoden 2017 aikana.

Vuonna 2018 astuu voimaan EU:n tietosuoja-asetus. Kyseinen asetus on merkittävä tekijä tiedon hallinnan vaatimusten mukaisuudelle henkilötietosuojan näkökulmasta. EU:n tietosuoja-asetus korostaa organisaatioiden vastuuta henkilötietojen käsittelyn tarkoituksenmukaisuudessa ja vaatii, että organisaatiot kykenevät aktiivisesti osoittamaan tiedonhallintansa vaatimustenmukaisuuden. Tätä asetusta vasten on selvitetty Neven henkilötiedon hallinnan rakenteita, ja tunnistettu keskeisimmät otsikot tietosuoja vaatimusten toteutumiselle.

Kuituliiketoiminta aloitettiin

Perinteisen ICT -toiminnan ohella vuotta 2016 väritti voimakkaasti kuituliiketoiminnan käynnistäminen. Konserniin perustettiin uusi tytäryhtiö, Napapiirin Kuituverkot Oy, jonka tarkoitus on tuottaa Napapiirin alueella tiedonsiirtopalveluita perustuen ennen kaikkea valokuituteknologiaan. Perustamisvuonna ei yhtiön toiminnassa tapahtunut merkittäviä näkyviä asioita.