Vuoden 2016

kohokohdat

Neven vuosikertomus 2016

Vuoden 2016

kohokohdat

Keskeisimmät luvut 2016

Talouslukuja

 1.1. - 31.12.2016 1.1. - 31.12.2015
LIIKEVAIHTO  73 855 062 € 60 934 221 €
LIIKEVOITTO   14 721 346 € 6 377 492 €
VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA  8 065 524 € 809 637 €
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO  6 456 783 € 38 455 €

Henkilöstömäärä

  
2013 115
2014 93
2015 150
2016 139

Päästöt

Henkilöstön ikäjakauma

Öljyn käyttö kaukolämmön ja sähkön tuotannossa 2005 - 2017

Uudet vesiliittymät vuosittain